Mở
Summer running - Runners phải đi chơi xa

Summer running - Runners phải đi chơi xa

04/07/2020 (00:00) - 05/07/2020 (23:59)

Được tạo bởi: NguyenThacQuang NguyenThacQuang


"Summer running - Runners phải đi chơi xa" là Giải Offline thuộc hệ thống Giải chạy bộ "Bốn Mùa": Spring, Summer, Autumn, Winter Season dành cho đoàn viên công đoàn SBVBN, diễn ra từ ngày 4/7/2020 - 5/7/2020.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 05:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Có MỘT LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Địa chỉ

Mọi nơi

Thời hạn đăng ký

04/07/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 KM ()
15 km ()
21.1 KM ()
30 km ()
42.2 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

81 người đã tham gia

charts5