STCQTR - Bước chân mùa du lịch biển đảo

Thời hạn đăng ký:

STCQTR - Bước chân mùa du lịch biển đảo

01/05/2021 (00:00) - 31/05/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Trần Bình Minh Trần Bình Minh


STCQTR - Đồng hành cùng mùa du lịch biển đảo Quảng Trị


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Avg Pace thấp nhất
  • Số km thực hiện nhiều nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

10/05/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 KM
100 KM ()
150 KM ()
200 KM ()
300 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

59 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở