SME1 Challenge - Khỏe và đẹp

SME1 Challenge - Khỏe và đẹp

18/05/2024 (00:00) - 16/06/2024 (23:59)

Thử thách Chạy bộ, Đạp xe, Bơi | Được tạo bởi: Hoàng Công Bách Hoàng Công Bách


- Bình quân chạy 1 km/ngày.

- Có thể thực hiện 3 môn (chạy/đi bộ, bơi, đạp xe) với số km quy đổi như sau:

+ Đạp xe chia 3 (3 km = 1 km chạy/đi bộ).

+ Bơi nhân 5 (0,2 km = 1 km chạy/đi bộ).

- Riêng Long có thể thêm môn lên xà đơn (tốt cho đĩa đệm :D) với quy đổi: 30 cái xà đơn = 1 km chạy/đi bộ (quay clip check :D)

* Lưu ý: Mọi người nhớ kiểm tra tốc độ di chuyển phải trong khung theo quy định.

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường quy đổi (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
Đạp xe
  • Tốc độ di chuyển (moving speed) trung bình: từ 10 đến 45 (km/h)
Bơi
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 01:00 đến 05:00 (phút/100m)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
  • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
  • Tổng độ cao
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký thi đấu

20/05/2024 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

5 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở