SKYTEAM - CHALLENGE THÁNG 3

SKYTEAM - CHALLENGE THÁNG 3

01/03/2021 (00:00) - 31/03/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Thai Anh Thai Anh


 Thử thách nội bộ SkyTeam trong T3.2021

* Mỗi cá nhân tự đăng ký số km mục tiêu trong tháng 3.2021 (các thành viên đã hoàn thành HM không được đăng ký thấp hơn 200km)

* Hết thời hạn, tính tổng số km đã chạy, nếu không hoàn thành so với số km đăng ký thì nộp quỹ mức  20.000đ/ 01km thiếu.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 09:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

10/03/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

100 KM
150 KM
200 KM
250 KM
300 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

11 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở