ShortRun- Speed

ShortRun- Speed

13/05/2022 (00:00) - 14/05/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: BPC Nguyễn Duy Thức BPC Nguyễn Duy Thức


Chạy 1 lần duy nhất các khoảng cách 3km, 5km, 7km, 10km

Yêu cầu: Pace 4:30 đến pace 6:30

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong MỘT LẦN thực hiện (có một hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:30 đến 06:30 (phút/km)
  • Tốc độ toàn thời gian (elapsed pace) trung bình tối đa: 06:30 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 3 (km)
  • Thời gian di chuyển tối thiểu: 20.5 (phút)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký và thi đấu

12/05/2022 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

3 km
5 km
7 km
10 km

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở