SDSV Running Club - First Challenge

Hạn đăng ký:

SDSV Running Club - First Challenge

23/11/2021 (00:00) - 22/12/2021 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Binary Gnouh Binary Gnouh


Các hạng mục lựa chọn tùy khả năng: 21km,  30km,  60km. 

Khi không hoàn thành cự li đăng kí,  thành viên sẽ tự nguyện góp vào quỹ Câu lạc bộ như sau:

- Cự li 21km: mỗi km không hoàn thành,  góp 5k/1km, không chạy km nào góp 150k

- Cự li 30km: mỗi km không hoàn thành góp 4k/1km, không chạy km nào góp 150k

- Cự li 60km: mỗi km không hoàn thành góp 3k/1km,  không quá 150k,  không chạy km nào góp 150k

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Hạn đăng ký

21/12/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

21KM
30 KM
(60 km) Serve with integrity

Phần thưởng khi hoàn thành

23 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở