SDS - Board Team

Hạn đăng ký:

SDS - Board Team

18/11/2021 (00:00) - 17/12/2021 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Binary Gnouh Binary Gnouh


30km / 30 ngày, Không đạt xòe 150k.


Riêng board team cần đạt tối thiểu 7km/7 ngày, ko đạt xòe 50k

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký

16/12/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

25 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở