SALA Runner - 100km thử thách tháng 05

Thời hạn đăng ký:

SALA Runner - 100km thử thách tháng 05

02/05/2021 (10:00) - 31/05/2021 (23:59)

Được tạo bởi: TRAN HONG QUAN TRAN HONG QUAN


Cùng nhau tham gia thử thách 100km chạy bộ tháng 05 để nâng cao sức khỏe. Thử thách được đồng bộ từ STRAVA của các runner


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

08/05/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 KM
100 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

3 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở