S RUNNER CHALLENGE 21 DAYS

Thời hạn đăng ký:

S RUNNER CHALLENGE 21 DAYS

18/05/2020 (00:00) - 14/06/2020 (23:55)

Được tạo bởi: Ngô Tấn Kha Ngô Tấn Kha


Trở lại sau thời gian cách ly xã hội do dịch Covid-19, Ban quản trị S Runner tổ chức giải chạy 21 ngày thử thách để chiến thắng và thay đổi bản thân dành cho các S Runner.

Đây là giải chạy nội bộ dành riêng cho các thành viên S Runner.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Địa chỉ

Strava, GPS

Thời hạn đăng ký

06/06/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 km
20 km
50 km
100 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

18 người đã tham gia

charts5