run for party

run for party

18/05/2020 (00:00) - 24/05/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Nguyễn Đức Minh Nguyễn Đức Minh


Đây là giải chạy nội bộ dành riêng cho các thành viên RFP

Thời gian thực hiện: 18/05/2020 – 24/05/2020

Cự ly:  50km - 60km - 70km - 80km

 BTC xin chân thành cám ơn sự tham gia nhiệt tình và ủng hộ của các thành viên. HÃY ĐĂNG KÝ CỰ LY CỦA BẠN, XỎ GIÀY VÀO VÀ CHẠY THÔI


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 05:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Địa chỉ

GPS, Strava

Thời hạn đăng ký

19/05/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 KM
58 KM
70KM
Nam (80KM)
100 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

13 người đã tham gia