RUN FOR HEALTH-SESSION 6

Thời hạn đăng ký:

RUN FOR HEALTH-SESSION 6

21/11/2020 (00:00) - 05/01/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Nguyễn Đức Minh Nguyễn Đức Minh


GIẢI CHẠY NỘI BỘ CỦA CÂU LẠC BỘ RUN FOR HEALTH

1. Thời gian chạy: Từ 21/11/2020 đến 05/01/2021
2. Cự ly:  Cự ly: 230 km và Cự ly: 360 km.

3. Điều kiện để được quyền bốc thăm trúng thưởng nếu đáp ứng đủ các đk:
- Có tổng số km tích lũy từ 360km trở lên
- Mỗi lần chạy tối thiểu 1 km và Avg Pace: 4 – 15 phút/km;
- Tổng số ngày chạy tối thiểu 35 ngày;
- Không chạy trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc;
- Tham gia đầy đủ các buổi Offline do CLB tổ chức trong thời gian diễn ra giải; và phải hoàn thành cự ly đã đăng ký.
4. Một số quy định khác:
- Nếu không hoàn thành cự ly đã đăng ký, thì mỗi km thiếu: Phạt 10k
- Nếu có hành vi gian dối bị phát hiện: Phạt 100 k/hành vi
- Nếu không tham gia buổi Offline do CLB tổ chức: Phạt 200k; Nếu không hoàn thành cự ly đăng ký tại buổi Offline: Phạt 100k

- BTC chỉ công nhận kết quả được ghi nhận trên hệ thống 84 Race


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

31/12/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

230 km
360 km

Phần thưởng khi hoàn thành

19 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở