RPV leo team - lết qua Tết

RPV leo team - lết qua Tết

17/01/2023 (00:00) - 05/02/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Trung Trung


Thử thách duy trì vận động trong dịp Tết, chuẩn bị thể lực cho năm mới với những đỉnh cao mới.

A. THÔNG TIN THỬ THÁCH:
·       Hình thức tham gia: Đi bộ/Chạy bộ/Leo núi
·       Cự ly thử thách: 30-45 km
·       Thời gian ghi nhận: 21 ngày

B. THỂ LỆ THI ĐẤU:
I. Đối tượng tham gia: team leo RPV và những người bạn
II. Địa điểm thi đấu: Bất cứ đâu trên dải ngân hà
III. Quy định giải chạy:
·       Hoàn thành thử thách bằng một or nhiều lần chạy.
·       Tốc độ trung bình (pace) hợp lệ là từ 04 min/km đến 15 min/km

IV. Quy chế thưởng phạt

·       Thử thách diễn ra trong 3 tuần, theo đúng tốc độ quy định trong thử thách và đủ số cự ly hàng tuần (total/3). Ngoài ra, thử thách phụ là mỗi tuần phải có ít nhất 1 bài long run >= 7km với ae trong nhóm leo núi or có ý định leo núi, >=5km với các ae còn lại. Thiếu bất cứ mét nào or đủ số km nhưng thiếu bài long run đều nhận án đồng giá 100k

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 1 (km)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký và thi đấu

21/01/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 km
45 km

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở