Room2

Hạn đăng ký thi đấu:

Room2

14/05/2024 (04:00) - 31/05/2024 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Trọng Nhân Trọng Nhân


Yêu cầu:

 - Vận tốc trung bình tối thiểu cho đi bộ/chạy bộ là 5:00p/km, tối đa là 20:00p/km.

 - Các cá nhân đăng ký vào nhóm tương ứng với bộ phận làm việc.

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 05:00 đến 20:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Số đội: 8
Số đội: 13
MIỄN PHÍ
Tham gia

Hạn đăng ký thi đấu

30/05/2024 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

60 km

Phần thưởng khi hoàn thành

80 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở