RFH2021-SESSION 2

RFH2021-SESSION 2

22/02/2021 (00:00) - 31/03/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Nguyễn Đức Minh Nguyễn Đức Minh


RFH 2021 - SESSION 2
1. Thời gian chạy: Từ 22/02/2021 đến 31/3/2021
2. Cự ly: 180km, 230km, 280km
3. Nội quy
- Với mục đích rèn luyện để tham gia giải Hạ Long (tháng 8/2021).
Trong thời gian diễn ra giải RFH 2021 - SESSION 2, BTC quy
định đối với các VĐV đã đăng ký các cự ly của giải hạ long như sau:
 Các VĐV đăng ký 42 km (Văn Hùng, Chính) có ít nhất 01 lần chạy 30km trở lên với tổng thời gian 300 phút; Trường hợp không đạt yêu cầu phạt 300k
 Các VĐV đăng ký 21 km (Kiên, Trung tơ, Đức Hùng, Minh, Đức, Đức Trụ, Sỹ, Vỹ, Thưởng, Quảng, Công Chung), có ít nhất 03 lần chạy, mỗi lần 15 km trở lên với tổng thời gian 150 phút; trường hợp không đạt yêu cầu, mỗi lần phạt 100k
 Các VĐV 10 km, 5 km ( Như Đôn, Thanh, Huy, Thạc Quảng, Duy Hải) có ít nhất 04 lần chạy, mỗi lần 7 km trở lên với tổng thời gian 70 phút; trường hợp
không đạt yêu cầu, mỗi lần phạt 100k
( thời gian trên được tính là thời gian Elapsed time trên strava)
- Tốc độ trung bình của những lần chạy khác từ 4-12 phút 
4. Một số quy định khác vẫn theo các secsion trước
Hàng tuần BTC sẽ tạo các giải offline để các VĐV có môi trường rèn luyện./.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 12:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

01/03/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

180 km
230 km
280 km

Phần thưởng khi hoàn thành

18 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở