RFH2021-OFFLINE2

RFH2021-OFFLINE2

08/04/2021 (16:30) - 08/04/2021 (20:00)

Được tạo bởi: Văn Tiến Hùng Văn Tiến Hùng


THÔNG BÁO

TỔ CHỨC GIẢI OFFLINE CLB RUN FOR HEALTH

(TỔNG KẾT GIẢI RFH SESSION 2)

1. Thành phần: Tất cả thành viên CLB

2. Thời gian: 16:30h ngày 8/4/2021 (thứ 5), kết thúc trước 19h cùng ngày

3. Địa điểm: TP Bắc Ninh

4. Yêu cầu của giải:

- Tối thiểu 6km;

- Thời gian chạy tối thiểu 60 phút

- Tốc độ trung bình : 5 - 12 phút/1km

5. Tổng kết giải: 19h30 phút tại Nhà hàng Long Giang

6. Tên giải trên hệ thống 84 Race: RFH2021-offline 2

7. Cơ chế:

- Không đạt 1 trong các yêu cầu (mục 4) của giải nộp vào quỹ CLB 100k

- Không tham gia chạy hoặc sinh hoạt tổng kết giải nộp quỹ CLB 200k

BQT CLB đề nghị các Runners tham gia đầy đủ

Trân trọng!


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 05:00 đến 12:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Có MỘT LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

07/04/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

6 km
10 km
15 Km/Tuần
21.1 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

18 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở