RFH lần 3 tháng 3

RFH lần 3 tháng 3

18/03/2023 (00:00) - 19/03/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Nguyễn Đức Minh Nguyễn Đức Minh


BQT khởi tạo giải Offline lần 3 tháng 3 để AE rèn luyện cho Giải Huế

- AE đăng ký theo tinh thần:

Chạy 42 km đăng ký 21km

Chạy 21 km đăng ký 15 km

Còn lại đăng ký 10km

Các quy định về thưởng phạt như cũ

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong MỘT LẦN thực hiện (có một hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký và thi đấu

18/03/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 km ()
15 km ()
21 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

15 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở