RFH - OFFlINE TONG KET CLB

RFH - OFFlINE TONG KET CLB

16/01/2022 (00:00) - 16/01/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Văn Tiến Hùng Văn Tiến Hùng


GIAI NOI BO CUA CLB NHAM DANH GIA TONG KET NAM 2021, PHUONG HUONG NHIEM VU NAM 2022

CAC QUY DINH VE THUONG PHAT VA CU LY DUOC THONG BAO TREN ZALO NHOM

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong MỘT LẦN thực hiện (có một hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký

15/01/2022 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

15 km ()
21 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

14 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở