Quốc tế thiếu nhi

Quốc tế thiếu nhi

01/06/2023 (00:00) - 30/06/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Lê Hoàng Linh Lê Hoàng Linh


TIÊU CHÍ TÍNH THÀNH TÍCH

* Đơn vị tính : Quãng đường (km)

 * Hoàn thành trong nhiều lần thực hiện

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG HỢP LỆ

* Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách

 * Pace cho phép từ 3' đến 15'/ 1km (bao gồm cả đi bộ)

 * Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

TIÊU CHÍ SẮP XẾP

* Số km thực hiện nhiều nhất

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 03:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký thi đấu

20/06/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

58 KM
70 KM
80KM
100 KM ()
120 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

3 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở