Quạ và Bạn 2021km

Quạ và Bạn 2021km

01/01/2021 (00:00) - 31/12/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Dũng QS Dũng QS


Mục tiêu: chạy 2021km trong năm 2021. 

Min 4 buổi ~ 40km/ tuần.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

31/01/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

2021 km

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở