QMR Vượt lên chính mình

Thời hạn đăng ký:

QMR Vượt lên chính mình

01/12/2020 (00:00) - 31/12/2020 (23:59)

Được tạo bởi: THÀNH LÊ HỮU THÀNH LÊ HỮU


QMR_Chạy Vì Mình

◇ Mục đích: Rèn luyện sức khỏe tăng tinh thần đoàn kết

◇Thời gian:Từ 1 đến 31 Tháng 12 năm 2020

◇Hoạt động hợp lệ

-Sử dụng ứng dụng strava hoặc link dữ liệu qua Strava

-Quãng đường di chuyển lớn hơn 1km

-Pace 4~15 phút/km


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

20/12/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 KM
40 KM
50 KM
70 KM
100 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

374 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở