QMR Chuẩn bị sức khỏe ăn tết

QMR Chuẩn bị sức khỏe ăn tết

01/01/2021 (00:00) - 31/01/2021 (23:59)

Được tạo bởi: THÀNH LÊ HỮU THÀNH LÊ HỮU


Chuẩn sức khỏe để ăn tết

EVEN:

1. NGƯỜI HOÀN THÀNH MỤC TIÊU ĐẦU TIÊN(QUÀ). 

2. HOÀN THÀNH THỬ THÁCH 4x4

(Chạy 4km trở lên trên lần và chạy 4 ngày liên tiếp). Bốc thăm trúng thưởng


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

10/01/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 KM
40 KM
50 KM
60 KM (60 km) km
70 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

2 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở