PVFCCo Runner - Thử thách Tuần 1 tháng 3

PVFCCo Runner - Thử thách Tuần 1 tháng 3

01/03/2021 (00:00) - 07/03/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Nguyễn Thanh Trà Nguyễn Thanh Trà


1. Mục đích của thử thách

- Tạo sân chơi vui vẻ, bổ ích, lành mạnh cho PVFCCo Runners.

- Tạo động lực để nâng cao sức khỏe, chiến thắng bản thân, góp phần đẩy lùi Covid.

2. Thời gian của thử thách:

- Thời gian diễn ra: 01 tuần, từ 00:00 ngày 01/03/2021 đến 23:59 ngày 07/03/2021.

- Thời gian đăng ký: Từ nay đến 04/03/2021.

3. Các cự li mục lựa chọn: 30km, 40km, 50km, 60km, 70km.

4. Thưởng: Các rân nờ hoàn thành cự li đăng ký có quyền chém gió, nổ banh nhà lồng tại các bữa tổng kết.

5. Phạt: Kết thúc thử thách, ai không hoàn thành cự li đăng ký sẽ tự nguyện góp quỹ 200.000 VNĐ.

THỬ THÁCH LÀ TỰ NGUYỆN, VÌ VẬY MỖI NGƯỜI HÃY TÔN TRỌNG QUY ĐỊNH ĐỀ RA, TÔN TRỌNG MỌI NGƯỜI VÀ TÔN TRỌNG CHÍNH BẢN THÂN MÌNH.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 09:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 2.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

04/03/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 km
40 km
50 km
60 km
70 km

Phần thưởng khi hoàn thành

3 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở