PLX Lâm Đồng- 45 năm tiến xa

PLX Lâm Đồng- 45 năm tiến xa

20/01/2021 (00:00) - 19/02/2021 (15:00)

Được tạo bởi: Quynh Thao Quynh Thao


Bộ môn thi đấu: Đi bộ/ chạy bộ

Tiêu chí bài tập hợp lệ:

- Bài tập bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ trên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách

- Avg pace (min/km) trong khoảng từ 06:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành:

- Đạt mục tiêu đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng:

- Số km thực hiện nhiều nhất

- Avg pace đạt thấp nhất


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 06:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Tổng số team: 5
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

18/02/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

45 km
90 km ()
135 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

339 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở