PKC chạy bộ tháng Tư 2021

Thời hạn đăng ký:

PKC chạy bộ tháng Tư 2021

01/04/2021 (00:00) - 30/04/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Phạm Hải Hà Phạm Hải Hà


PKC chạy bộ tháng Tư 2021


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Tổng số team: 2
Tổng số team: 4
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

29/04/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

33 km
68 km
90 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

10 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở