PKC 2021 - Khởi động, chào mừng năm mới

PKC 2021 - Khởi động, chào mừng năm mới

01/01/2021 (00:00) - 31/01/2021 (00:00)

Được tạo bởi: Phạm Hải Hà Phạm Hải Hà


PKC 2021 - Khởi động, chào mừng năm mới!


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Tổng số team: 4
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

30/01/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

68 km
102 km ()
136 km ()
168 km ()
186 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

14 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở