PKC - Chạy bộ rèn luyện sức khỏe

PKC - Chạy bộ rèn luyện sức khỏe

06/08/2022 (00:00) - 06/09/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Ngô Pháp Tịnh Ngô Pháp Tịnh


TIÊU CHÍ TÍNH THÀNH TÍCH

 • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG HỢP LỆ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
 • Đi bộ trên máy vẫn được tính nhưng phải có bằng chứng là hình lúc tập có mặt người tập và chỉ số km trên máy. Và tự cộng kết quả báo cáo trung thực.
 • Chạy xe đạp cũng được chấp nhận với mức 4km chạy xe quy bằng 2km đi bộ Và tự cộng kết quả báo cáo trung thực.
 • Nam không được nghỉ quá 4 ngày liên tục. Nữ không quá 5 ngày liên tục, vi phạm bị loại hoàn toàn kết quả.
CHẠY BỘ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 20:00 (phút/km)
 • Tốc độ toàn thời gian (elapsed pace) trung bình tối đa: 20:00 (phút/km)

TIÊU CHÍ SẮP XẾP

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất

TIÊU CHÍ THƯỞNG

 • Số lượng giải có quà tùy theo ngân sách thực tế của nhà tài trợ nhưng không ít hơn 10 giải tính theo Km vượt % cao nhất. (Mỗi giải là 1 DMN hoặc 1 Jana hoặc 1 phiếu xăng hoặc 1 quà tặng tương đương - do nhà tài trợ quyết định).

Tiêu chí tính thành tích

 • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 20:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký và thi đấu

31/08/2022 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

60 km
90 km
120 km ()
150 km ()
180 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

5 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở