PIACOM RUNNER THỬ THÁCH TUẦN 2 THÁNG 10

PIACOM RUNNER THỬ THÁCH TUẦN 2 THÁNG 10

08/10/2022 (00:00) - 09/10/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Nguyễn Văn Thượng Nguyễn Văn Thượng


Mời Ace tham gia thử thách tuần 2 tháng 10 cùng Piacom Runners

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong MỘT LẦN thực hiện (có một hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký thi đấu

08/10/2022 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

5 km
10 KM ()
21.1 KM ()
30 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

53 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở