Phú Thái Running Group

Hạn đăng ký:

Phú Thái Running Group

09/11/2021 (00:00) - 28/02/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Phạm Quang Điệp Phạm Quang Điệp


TIÊU CHÍ TÍNH THÀNH TÍCH

 • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

TIÊU CHÍ HOẠT ĐỘNG HỢP LỆ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
CHẠY BỘ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 10:00 (phút/km)
 • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

TIÊU CHÍ SẮP XẾP

 • Hoàn thành số km đã đăng ký

Tiêu chí tính thành tích

 • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 10:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Hạn đăng ký

31/12/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

100 KM
150 KM
200 KM
250 KM
300 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

21 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở