Phụ nữ Viettel Thanh Hóa cùng vượt qua thử thách

Phụ nữ Viettel Thanh Hóa cùng vượt qua thử thách

21/03/2020 (00:00) - 31/03/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Thuy Hoa Thuy Hoa


GIẢI CHẠY DÀNH RIÊNG CHO CÁC THÀNH VIÊN NỮ CỦA VIETTEL THANH HÓA

 Thử thách tháng trong vòng 20 ngày (từ 21/03-31/03) dành cho nữ CBCNV của Viettel Thanh hóa như sau:

  • Nữ chạy tối thiểu 30KM (tương đương 3 km/ngày)


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 05:00 đến 13:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 2.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

17/03/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

4 người đã tham gia