Phòng KT Vitaco

Phòng KT Vitaco

05/11/2020 (00:00) - 31/12/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Nguyễn Đoan Hùng Nguyễn Đoan Hùng


Chạy và đi bộ


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có nhịp chân trung bình (avg cadence) từ 5 - 200 (bước/phút)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Thời hạn đăng ký

01/12/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

21KM
Summer Kid - 30KM
40 KM
50 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

6 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở