Phòng KT-TTDHTT

Phòng KT-TTDHTT

10/01/2022 (00:00) - 15/03/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Phạm Việt Hưng Phạm Việt Hưng


chạy, đi bộ

Nhóm lãnh đạo

Nhóm chuyên viên

Tổ Tương tác

Tổ DHHM

Tổ Đo kiểm

Nhóm nào có số km thấp nhất sẽ phải tổ chức liên hoan

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Số đội: 5
Số đội: 5
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký

15/01/2022 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

Nữ 100 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

91 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở