Phong KT-ĐHTT chạy vì đam mê

Thời hạn đăng ký:

Phong KT-ĐHTT chạy vì đam mê

04/04/2021 (00:00) - 30/04/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Phạm Việt Hưng Phạm Việt Hưng


Chạy vì đam mê


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

16/04/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 KM
100 KM ()
150 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

12 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở