phong kinh doanh vo dich

phong kinh doanh vo dich

21/11/2020 (00:00) - 05/12/2020 (23:59)

Được tạo bởi: trang kieu trang kieu


- giai nhất 1

1 doi giay running Nike 4 trieu cho người đạt 65km sớm nhất

- giải nhất 2

cá nhân chạy được quãng đường dài nhất trong cả thử thach : 5 triệu tiền mặt (TRƯỞNG PHÒNG TRAO)


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

20/11/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

65 km

Phần thưởng khi hoàn thành

13 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở