PHÒNG ĐIỀU HÀNH - TTKD VNPT HÀ NỘI - THÁNG 4

Thời hạn đăng ký:

PHÒNG ĐIỀU HÀNH - TTKD VNPT HÀ NỘI - THÁNG 4

01/04/2021 (00:00) - 30/04/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Bùi thị Thu Phương Bùi thị Thu Phương


Thử thách tháng 4 của phòng Điều hành Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Nội


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

29/04/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

90 km ()
100 KM ()
140KM ()
150 KM ()
200 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

16 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở