PHÒNG ĐIỀU HÀNH - HNI - THÁNG 5

Thời hạn đăng ký:

PHÒNG ĐIỀU HÀNH - HNI - THÁNG 5

01/05/2021 (00:00) - 31/05/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Bùi thị Thu Phương Bùi thị Thu Phương


Thử thách tháng 5 của phòng Điều Hành - Trung tâm Kinh Doanh VNPT Hà Nội


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

20/05/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

200 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

9 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở