Petrolimex Sơn La tiễn Ông Công, ông Táo về Trời

Petrolimex Sơn La tiễn Ông Công, ông Táo về Trời

06/02/2021 (00:00) - 07/02/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Hưng Trần Minh Hưng Trần Minh


Thử thách có tặng SAO nên các Runner chú ý về thời gian hoàn thành./.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 10:00 (min/km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Có MỘT LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

06/02/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 KM ()
21.1 KM ()
30 KM ()
40 KM ()
42KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

207 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở