Petrolimex Sơn La chào mừng HN NLĐ năm 2021 và Tổng kết công tác năm 2020 thành công

Petrolimex Sơn La chào mừng HN NLĐ năm 2021 và Tổng kết công tác năm 2020 thành công

16/01/2021 (00:00) - 17/01/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Hưng Trần Minh Hưng Trần Minh


Thử thách bộ môn Chạy, có MỘT LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký./.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 05:00 đến 15:00 (min/km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Có MỘT LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

16/01/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

10 KM ()
21KM ()
30 KM ()
40 KM ()
42KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

150 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở