Mở
PERSEVERANCE RACE - 21 DAY JAN 2020

PERSEVERANCE RACE - 21 DAY JAN 2020

01/01/2020 (00:00) - 21/01/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Cang Nguyễn Cang Nguyễn


Đăng ký tham gia

 • Thời gian đăng ký tham gia: đến 23:59 ngày 07/01/2020, VĐV vẫn có thể tiếp tục đăng ký và gia nhập đội thi trong quá trình sự kiện diễn ra

 • Thời gian chạy bắt đầu: 00:00 ngày 1/1/2020

 • Thời gian kết thúc chạy: 23:59 ngày 21/1/2020

Tổng cự ly đăng ký

Mỗi VĐV đăng ký lựa chọn cho mình 1 cự ly/ toàn giải/sự kiện, chi tiết các cự ly trong sự kiện:

 • 25km: dành cho người mới tập chạy, mỗi lần chạy tối thiểu 2 km.

 • 50km: dành cho người mới lên đô, mỗi lần chạy tối thiểu 2 km.

 • 75km: dành cho người cảm thấy muốn được đô tý nữa, mỗi lần chạy tối thiểu 2 km.  

 • 100km: dành cho người chạy như phần không thể thiếu, mỗi lần chạy tối thiểu 2 km.

 • 150km: dành cho người đam mê chạy, mỗi lần chạy tối thiểu 2 km.

Tiêu chí hoàn thành

 • Các kết quả bắt đầu, kết thúc và phải được đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách.

 • Với mỗi cự ly đăng ký, người chạy cần phải đạt được quãng đường tối thiểu thì kết quả mới được tính và ghi nhận vào hệ thống.

 • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

 • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt cự ly đã đăng ký.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

 • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
 • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
 • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 2.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

 • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

 • Số km thực hiện nhiều nhất
 • Avg Pace thấp nhất
tổng số teams: 4
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Địa chỉ

GPS, Strava

Thời hạn đăng ký

07/01/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

25 km
50 km
75 km ()
100 km ()
150 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

27 người đã tham gia

charts5