Park Riverside Runners - Thử thách tháng 5

Thời hạn đăng ký:

Park Riverside Runners - Thử thách tháng 5

01/05/2021 (00:00) - 31/05/2021 (23:59)

Được tạo bởi: Nguyễn Thanh Trà Nguyễn Thanh Trà


1. Mục đích của Thử thách
- Tạo sân chơi vui vẻ, khỏe, bổ ích, thường xuyên hàng tháng trong Khu dân cư Park Riverside và bạn bè.
- Tạo động lực tập luyện thể dục thể thao cho mọi người.

2. Thời gian của Thử thách
- Thời gian diễn ra thử thách tháng 5/2021: 31 ngày, từ 00:00 ngày 01/05/2021 đến 23:59 ngày 31/05/2021
- Thời gian đăng ký từ nay cho đến 15/05/2021 (có thể thời hạn đăng ký kết thúc sớm hơn do hết suất).

3. Các hạng mục lựa chọn: 70 km, 100km, 150km, 200km, 250km.

4. THƯỞNG  (Bổ sung sau)

5. PHẠT
  Kết thúc thử thách, ai không hoàn thành cự li đăng ký sẽ tự nguyện góp quỹ 100.000 VNĐ

 
Thử thách là tự nguyện vì vậy mỗi người hãy tôn trọng quy định của BTC, tôn trọng mọi người và tôn trọng chính bản thân mình.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

15/05/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

70 km
100 km ()
150 km ()
200 km ()
250 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

52 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở