P KẾ HOẠCH SBS 1-2023

P KẾ HOẠCH SBS 1-2023

01/01/2023 (00:00) - 31/01/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ, Đạp xe | Được tạo bởi: Phương Nguyên Phương Nguyên


Run for team- Run for self

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường quy đổi (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
Đạp xe
  • Tốc độ di chuyển (moving speed) trung bình: từ 20 đến 45 (km/h)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
  • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
  • Tổng độ cao
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký và thi đấu

30/01/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 km
40 km
50 km
60 km
70 km

Phần thưởng khi hoàn thành

6 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở