One workout per day

Hạn đăng ký:

One workout per day

08/03/2021 (00:00) - 07/03/2022 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Tien-Thanh Nguyen Tien-Thanh Nguyen


Challenge “One Workout per day” của các thành viên CLB AmsRunners.

- Với mục đích rèn luyện thói quen vận động thể thao hằng ngày, thử thách này đòi hỏi người tham gia đơn giản là xỏ giày thực hiện 1 workout (chạy bộ, đi bộ, đổ rác) mỗi ngày trong vòng 1 năm.

Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Không bỏ tập một ngày nào

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Thử thách không yêu cầu xếp hạng

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Hạn đăng ký

31/01/2022 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

300 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

78 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở