Olympia thử thách mới

Olympia thử thách mới

20/10/2023 (08:00) - 20/10/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ, Đạp xe | Được tạo bởi: Dương Trần Dương Trần


thử thách cho toàn bộ CBVN Olympia

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường quy đổi (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS
Đạp xe
  • Tốc độ di chuyển (moving speed) trung bình: từ 20 đến 45 (km/h)
  • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
  • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
  • Tổng độ cao
MIỄN PHÍ
Đã hết hạn

Hạn đăng ký thi đấu

19/09/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

Beginner

Phần thưởng khi hoàn thành

Danh sách tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở