November 100 - Magic Miles

November 100 - Magic Miles

04/11/2019 (00:00) - 30/11/2019 (23:59)

Được tạo bởi: Lưu Công Minh Lưu Công Minh


November 100 - Magic Miles


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 3 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Địa chỉ

GPS

Thời hạn đăng ký

15/11/2019 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

100 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

20 người đã tham gia

charts5