Nỗ lực, hăng say - Tiến ngay về đích

Hạn đăng ký thi đấu:

Nỗ lực, hăng say - Tiến ngay về đích

01/08/2024 (04:00) - 28/08/2024 (23:59)

Thử thách Chạy bộ, Đạp xe, Bơi | Được tạo bởi: Huỳnh Tấn Lợi Huỳnh Tấn Lợi


1. Đối tượng tham gia: Thử thách dành riêng cho nhân viên Đài viễn thông Cần Thơ

2. Môn thi đấu: Chạy bộ, Đi bộ, Xe đạp, Bơi lội.

3. Cách thức tham gia:

Người tham gia đăng ký chạy và được ghi lại thành tích của mình hàng ngày thông qua các thiết bị điện tử và sau đó được đồng bộ, thống kê trực tuyến tại website chương trình 84Race.
Trường hợp chưa rõ cách thức ghi nhận thành tích có thể liên hệ Mr.Lợi hoặc Mr.Minh.

4. TIÊU CHÍ TÍNH THÀNH TÍCH

Nhằm tạo không khí tham gia hoạt động nâng cao sức khỏe cho CBCNV, giải tập trung tính số ngày có tối thiểu 01 hoạt động hợp lệ theo quy định như sau:
 • Đi bộ/chạy bộ: tối thiểu 2km/hoạt động.
 • Xe đạp: tối thiểu 6km/hoạt động.
 • Bợi lội: tối thiểu 400m/hoạt động.

5. TIÊU CHÍ XÉT THƯỞNG:

 • Thực hiện 05 ngày hoạt động hợp lệ/tuần sẽ được 01 mã tham gia dự thưởng.
 • Thực hiện 03 tuần liên tục hoàn thành chỉ tiêu 05 ngày hoạt động hợp lệ/tuần sẽ được tặng thêm 01 mã dự thưởng.
 • Thực hiện 04 tuần liên tục hoàn thành chỉ tiêu 05 ngày hoạt động hợp lệ/tuần sẽ được tặng thêm 01 mã dự thưởng.

Như vậy tối đa mỗi VĐV nhận được 06 mã dự thưởng tham gia vòng quay may mắn sẽ được tổ chức vào ngày 30/08/2024.

Tuần ghi nhận thành tích tính phiếu bốc thăm sẽ chi ra các tuần như sau:

 • Tuần 1: từ ngày 01/08/2024 - 07/08/2024
 • Tuần 2: từ ngày 08/08/2024 - 14/08/2024
 • Tuần 3: từ ngày 15/08/2024 - 21/08/2024
 • Tuần 4: từ ngày 22/08/2024 - 28/08/2024.

Phần thưởng: thông tin trong email phát động nội bộ.

Tiêu chí tính thành tích

 • Đơn vị tính: Quãng đường quy đổi (km)
 • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

 • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
 • Quãng đường tối thiểu: 2 (km)
Đạp xe
 • Tốc độ di chuyển (moving speed) trung bình: từ 20 đến 45 (km/h)
 • Quãng đường tối thiểu: 6 (km)
 • Được thực hiện ngoài trời dùng GPS
Bơi
 • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 01:00 đến 10:00 (phút/100m)
 • Quãng đường tối thiểu: 400 (m)

Tiêu chí sắp xếp

 • Số km quy đổi thực hiện nhiều nhất
 • Tổng thời gian thực hiện nhiều nhất
 • Tổng độ cao
MIỄN PHÍ
Tham gia

Hạn đăng ký thi đấu

15/08/2024 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

40 km

Phần thưởng khi hoàn thành

4 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở