NIỀM TIN CHIẾN THẮNG

Thời hạn đăng ký:

NIỀM TIN CHIẾN THẮNG

10/04/2021 (00:00) - 30/04/2021 (23:59)

Được tạo bởi: AmsRunners AmsRunners


THỬ THÁCH:   “NIỀM TIN CHIẾN THẮNG” cho các thành viên CLB AMSRunners.

Quy Định:
- Các workout phải up trong ngày
- Mỗi km đăng ký chạy được tự thưởng 1k VND cho bản thân hoàn thành kế hoạch (chuyển khoản gửi BĐH ngay sau khi đăng ký để mua quà ???? sau giải). Ví dụ đăng ký cự ly 200km ck 200k VND
- Thiếu: 1km nộp 5k VND/km (số km làm tròn lên) và không có phần thưởng
- Thừa: 1km nộp 2k VND/1km (số km làm tròn lên)
- Không chuyển đội trong thời gian thử thách


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 15:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
Tổng số team: 3
Tổng số team: 3
MIỄN PHÍ
Tham gia

Thời hạn đăng ký

28/04/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

40 KM
80KM ()
120 KM ()
160 KM ()
200 KM ()

Phần thưởng khi hoàn thành

122 người đã tham gia

charts5
84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở