Những người bạn cùng chiến

Những người bạn cùng chiến

09/05/2020 (04:00) - 24/05/2020 (22:00)

Được tạo bởi: Hồ Tuấn Linh Hồ Tuấn Linh


Giải chạy " Những người bạn cùng chiến" được tổ chức nhằm tăng cường sức khỏe cho những người bạn trong nhóm Zalo Bạn tôi.

Thể lệ giải:

1. Số km tích lũy tối thiểu phải đạt được là 30km.

2. Thời gian chạy: Từ 04h00 ngày 09/05/2020 đến 22h00 ngày 24/05/2020. 

- Các khoảng thời gian chạy trong ngày làm việc(ngoại trừ thứ 7 và chủ nhật): sáng từ 04h00 đến 6h00; chiều tối từ 17h00 đến 22h00.

- Các khoảng thời gian chạy trong các ngày thứ 7, chủ nhật: sáng từ 4h00 đến 9h00; chiều, tối từ 16h00 đến 22h00.

3. Quảng đường chạy tối thiểu cho mỗi lần chạy là 1km.

4. Người có thành tích cao nhất là người có số km  chạy tích lũy được trong khoảng thời gian tổ chức giải là nhiều nhất và không vi phạm thể lệ giải, nếu có cùng số km chạy thì căn cứ được đánh giá tiếp theo là tốc độ chạy.

5. Tốc độ chạy nằm trong khoảng từ 4 phút/1km đến 9 phút/1km.

Giải thưởng:

1 huy chương vàng.

1 huy chương bạc.


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 04:00 đến 09:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Địa chỉ

GPS, Strava

Thời hạn đăng ký

08/05/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

30 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

17 người đã tham gia

charts5