Những kẻ nổi loạn - Thử thách tháng 10

Những kẻ nổi loạn - Thử thách tháng 10

07/10/2021 (00:00) - 31/10/2021 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Nguyễn Thanh Trà Nguyễn Thanh Trà


I. MỤC ĐÍCH

+) Tạo động lực cho các anh chị em runners xỏ giày ra đường, luyện tập cho sức khỏe.

+) Tạo sân chơi nhằm xây dựng/củng cố tinh thần đoàn kết giữa các anh chị em.

II. TIÊU CHÍ BÀI TẬP HỢP LỆ

+) Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu trên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách.

+) Avg pace (min/km) trong khoảng 4:00 - 15:00 (min/km).

+) Bài chạy có quãng đường tối thiểu 1.0km.

+) Các bài chạy phải được để chế độ công khai trên Strava.

III. TIÊU CHÍ HOÀN THÀNH THỬ THÁCH

+) Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ theo quy định tại mục II từ 150km trở lên.

IV. KINH PHÍ VÀ GIẢI THƯỞNG

+) Mỗi runner đăng ký tham gia thử thách đóng vào quỹ 150k để làm giải thưởng cho các vị trí Nhất, Nhì, Ba.

+) Mỗi runner không hoàn thành đủ 150km thì sẽ bị phạt với mức như sau:

*) Thiếu dưới 5km: bị phạt 50k; Thiếu từ 6km trở lên, mỗi km từ km thứ 6 bị phạt 5k (Ví dụ: Nếu runner bị thiếu 10km sẽ phải đóng phạt: 50k (cho 5km đầu) + 5*5k (cho 5km tiếp theo) = 75k.

**) Thủ quỹ: Phạm Thị Kim Oanh, số TK: 0021000480358, NH VCB.

+) Giải thưởng:

- Giải thưởng sẽ trao cho các runners có tổng số km đạt được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp với hệ số như sau:

* Nam: hệ số 1; Nữ: hệ số 1,25 (ví dụ nếu runner Nam chạy được 1km thì tính 1km, runner nữ chạy được 1km thì sẽ được tính 1,25km.

- Nếu có 2 runners có cùng số km thì người có pace nhỏ hơn (tốc độ tính theo km/h lớn hơn) sẽ xếp trên.

+) Tiền thưởng:

*) Giải Nhất: 50% tổng tiền thu được của thử thách tháng.

*) Giải Nhì: 30% tổng tiền thu được của thử thách tháng.

*) Giải Ba: 20% tổng tiền thu được của thử thách tháng.

 

THỬ THÁCH LÀ TỰ NGUYỆN, VÌ VẬY MỖI RUNNERS KHI ĐÃ ĐĂNG KÝ THAM GIA PHẢI TÔN TRỌNG VÀ TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VÀ TÔN TRỌNG CHÍNH BẢN THÂN MÌNH.

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 15:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 1 (km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đang diễn ra

Hạn đăng ký

16/10/2021 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

150 km ()

Phần thưởng khi hoàn thành

6 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở