NHAU RUN - Thử Thách T6-2024

Hạn đăng ký thi đấu:

NHAU RUN - Thử Thách T6-2024

01/06/2024 (00:00) - 30/06/2024 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Mr Lee Mr Lee


Cùng nhau, chúng ta sẽ thách thức bản thân, chinh phục những con số mà ta không bao giờ tưởng tượng được. Từng bước chân, từng hơi thở, chúng ta sẽ chứng tỏ rằng không có giới hạn nào có thể ngăn cản tinh thần của chúng ta.

Thành viên không hoàn thành thử thách tự động CK cho mỗi thành viên hoàn thành thử thách 300K

Trân Trọng!

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 04:00 đến 09:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 2 (km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Tham gia

Hạn đăng ký thi đấu

29/06/2024 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

170 km
190 km
210 km
230 km
250 km

Phần thưởng khi hoàn thành

1 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở