Nhà bếp Marathon 2023

Nhà bếp Marathon 2023

27/05/2023 (00:00) - 11/06/2023 (23:59)

Thử thách Chạy bộ | Được tạo bởi: Pham Minh Trung Pham Minh Trung


Giải chạy nội bộ

- Thời gian quy định cho phép từ 8:00 phút đến 15:00 phút

- Quãng đường tối thiểu : 50 km

- Quãng đường tối thiếu 1 lần đi : 1km

- Không hoàn thành km tối thiểu nộp phạt : 500.000 đ

- Xếp hạng theo quãng đường từ cao xuống thấp : thứ hạng từ 7 đến 12 nộp quỹ theo quy định

Tiêu chí tính thành tích

  • Đơn vị tính: Quãng đường (km)
  • Hoàn thành trong NHIỀU LẦN thực hiện (tổng thành tích các hoạt động hợp lệ đạt hạng mục đã đăng ký)

Tiêu chí hoạt động hợp lệ

  • Hoạt động bắt đầu, kết thúc và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
Chạy bộ
  • Tốc độ di chuyển (moving pace) trung bình: từ 08:00 đến 15:00 (phút/km)
  • Quãng đường tối thiểu: 1 (km)

Tiêu chí sắp xếp

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Hạn đăng ký thi đấu

10/06/2023 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

50 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

10 người đã tham gia

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở