Ngày số đẹp - chạy để thêm ý nghĩa

Ngày số đẹp - chạy để thêm ý nghĩa

20/02/2020 (00:00) - 20/02/2020 (23:59)

Được tạo bởi: Lê đức Đông Lê đức Đông


Cùng nhau tạo 1 workout đẹp cho ngày 20-02


Bộ môn thi đấu: Chạy

Tiêu chí bài tập hợp lệ

  • Bài tập bắt đầu, kết thúc và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách
  • Avg pace (min/km) trong khoảng từ 03:00 đến 12:00 (min/km)
  • Bài chạy có quãng đường tối thiểu 2.0 (km)
  • Chỉ chấp nhận các bài tập ngoài trời dùng GPS

Tiêu chí hoàn thành

  • Tổng tích lũy CÁC LẦN thực hiện hợp lệ phải đạt hạng mục đã đăng ký

Thứ tự các tiêu chí xếp hạng

  • Số km thực hiện nhiều nhất
  • Avg Pace thấp nhất
MIỄN PHÍ
Đã kết thúc

Thời hạn đăng ký

19/02/2020 23:59 hoặc khi hết suất

Hạng mục

12.22 km
20.02 km
22.22 km
32.02 km
42.2 KM

Phần thưởng khi hoàn thành

29 người đã tham gia

charts5